This site uses cookies... Read more

Herb Legnicy

Partnerstwo Wuppertal - Legnica

Rahmenvereinbarung Wuppertal - Liegnitz

Wraz z ogłoszeniem Ustawy Zasadniczej szybko pojawiła się idea by nawiązać komunalne partnerstwo ze wschodnioniemieckimi jednostkami organizacyjnymi prawa publicznego – krajami, powiatami, miastami i gminami.

28 października 1952 władze miasta Wuppertal postanowiły przejąć partnerstwo z powiatem grodzkim i powiatem ziemskim Legnica. Z okazji pierwszego spotkania Legniczan w Wuppertal uroczyście przekazane zostały dokumenty dotyczące partnerstwa. Miasto Wuppertal wyraża w nich życzenie by uhonorować "szczególne znaczenie ziem śląskich dla narodu niemieckiego. Obywatele Legnicy powinni w Wuppertal znaleźć nowy punkt gromadzenia ich spraw kulturalnych i politycznych. Wuppertal będzie odczuwać los tego starego niemieckiego miasta  tak jak swój własny i będzie dopomagać mu by ulżyć losowi wypędzonych Niemców. (Dokument ten nosi podpis nadburmistrza Schmeißinga. Istotny wkład w urzeczywistnienie partnerstwa miał legniczanin dr Elsner).
Jeszcze roku 1953 władze miasta urządziły punkt opieki nad powiatem ojczyźnianym, któremu przyporządkowano urząd prasy i komunikacji. W kolejnym roku Rada Miasta utworzyła Komitet do Spraw Partnerstwa.
Punkt opieki nad powiatem ojczyźnianym wspierał wielu Legniczan przy opracowaniu postępowania w sprawie wypłaty rekompensat za utracone w czasie wojny mienie i doradzał w kwestii rent i emerytur. Ułatwiał w wielu wypadkach ponowne łączenie rozproszonych, żyjących daleko od siebie Legniczan i urządził w tym celu obszerną kartotekę adresową. Wspieranie znajdujących się w potrzebie Legniczan, wysyłanie paczek, leków i  innych środków pomocowych do Legniczan żyjących na terenie dawnego NRD oraz w samej Legnicy i co nie mniej ważne urządzanie odbywających się co dwa lata spotkań partnerskich zaliczało się i względnie nadal zalicza się do jego zadań.

Podgląd wydruku