This site uses cookies... Read more

Herb Legnicy

Biblioteka

Doroczna uroczystość jubileuszowa Legnickich Zbiorów Wuppertal
Doroczna uroczystość jubileuszowa Legnickich Zbiorów Wuppertal

Zbiory dysponują biblioteką składającą się z ok.  4.000 tomów z zakresu gromadzenia zbiorów, z gazet i czasopism. Rozdziały 1.3.1 do 1.3.4 są w przeważającej części zaczerpnięte z książki Horsta Hillera und Gerharda Kaske: "Legnica, śląskie miasto ogrodów", Wydawnictwo Westkreuz Berlin/Bonn 1992.

Podgląd wydruku