This site uses cookies... Read more

Herb Legnicy

Przegląd publikacji Legnickiego Stowarzyszenia Historycznego

1971 Tom 1 dr Werner Elsner, Historia miasta Legnicy w latach 1241 - 1912 Od najdawniejszych początków aż do końca okresu urzędowania Oertela
1972 Tom 2 Ferdinand Bahlow, Kościół św. Piotra i Pawła w Legnicy Zeszyt uzupełniający do Tomu 2 Wizerunki pastorów z okresu przebudowy w roku 1892
1973 Tom 3 Theo Dames, O historii budowy Akademii Rycerskiej. Mistrz budowlany Martin Franz
1974 Tom 4 dr Werner Elsner, Historia miasta Legnicy w latach 1912 – 1932. Ostatnie lata okresu Cesarstwa i Republika Weimarska.
1975 Tom 5 dr Hans Bahlow, Legnicka księga nazwisk objaśnionych na podstawie średniowiecznych źródeł historycznych
1976 Tom 6 Hans Horstmann, Herby - chorągwie – pieczęcie mieszczan. Przyczynki do historii heraldyki legnickiej
1977 Tom 7 Kurt Anders i Friedhelm Finke, LEGNICA jaką znaliśmy
1978 Tom 8 dr Werner Elsner, Historia miasta Legnicy w latach 1933- 1945
1979 Tom 9 LEGNICA Obrazy z historii śląskiego miasta. Od początków aż do współczesności
1980 Tom 10 dr Georg Jaeckel, Historia Piastów legnicko-brzeskich. Rozwój historyczny aż do okresu panowania księcia Jerzego II (1547 – 1586)
1981 Tom 11 Walter Baum, O historii monety legnickiej. Monety z lat 1211 - 1675; Medale od okresu renesansu aż do współczesności.
1982 Tom 12 dr Georg Jaeckel, Historia Piastów legnicko-brzeskich Od Joachima Fryderyka legnicko-brzesko-wołowskiego aż do wygaśnięcia rodu Piastów,
1983 Tom 13 C.J. Rummel / F. Finke, Miejskie gimnazjum w Legnicy. Od uczonej szkoły po wezwaniem św. Piotra z roku 1309 aż do szkoły księcia Henryka z roku 1945
1984 Tom 14 ŚLĄSK – Kraj między wschodem i zachodem. Wykłady Legnickiej Grupy Federalnej i Legnickiego Stowarzyszenia Historycznego
1985 Tom 15 Joachim Hoffbauer, Strzeż wizerunku – Legnica i jej poeci. Przyczynek o literaturze na Dolnym Śląsku
1986 Tom 16 dr Friedhelm Finke, Z życiorysu miasta Legnicy. Szkice o historii niemieckiego miasta na Śląsku
1987 Tom 17 F. W. Paetzold, Historia regimentu grenadierów króla Wilhelma I (2. zachodniopruski) regiment nr 7grenadierów królewskich
1988 Tom 18 dr Georg Jaeckel, Legnickie dziedziczne zbratanie się z roku 1537. Polityka brandenbursko-pruska aż do pokoju w Hubertusburgu w roku 1763
1989 Tom 19 Conrad Dieter baron von Zedlitz-Neukirch, LEGNICKIE POLE. Dawniejsza proboszczówka benedyktynów – Dom Kadetów w latach 1838-1920 państwowa instytucja oświatowa w latach 1920 - 1934
1990 Tom 20 Życie gospodarcze w Legnicy, część 1. Przemysł i handel w pierwszych dziesięcioleciach 20. wieku
1991 Tom 21 Ullrich Schmilewski, LEGNICKIE POLE 1241. Przyczynki o bitwie z Mongołami pod Legnicą i o jej konsekwencjach
1992 Tom 22 Johannes Bunk, Teatr niemiecki w Legnicy.
1993 Tom 23 Legnica od 1945 do1947 roku oraz inne artykuły
1994 Tom 24 Prof. dr Pfudel, Historia Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy. Faksymile – Przedruk zeszytu specjalnego z roku 1908
1995 Tom 25 Życie gospodarcze w Legnicy, część 2. Rzemiosło i świat biznesu-komunikacja- komunalne zakłady gospodarcze
1996 Tom 26 Niemiecka sztuka zakładania ogrodów i śląska wystawa rzemiosła, Legnica GUGALI 1927
1997 Tom 27 H. J. Henske LEGNICA Los dolnośląskiego miasta. Przeżycia z lat 1945 - 1957
1998 Tom 28 dr F. W. Paetzold, Legnica jako miasto garnizonowe w latach 1742 - 1945
1999 Tom 29 H. J. Henske, Elfriede Springer - Theodor Blätterbauer. Dwoje znaczących artystów dolnośląskich – rysunki i akwarele
2000 Tom 30 dr Wolfgang Scholz, Kościół św. Jana w Legnicy, o historii życia kościelnego
2001 Tom 31 dr Hubert Unverricht, Legnickie życiorysy miasta i powiatu ziemskiego. Tom I – od A do L
2002 Tom 32 Tom II – od M do Z
2003 Tom 33 Tom III – od A do Z. Uzupełnienia
2004 Tom 34 Skorowidz do "Życiorysów"
2005 Tom 35 Księga stron rodzinnych obu powiatów legnickich (przedruk książki, która ukazała się w roku 1927)
2006 Tom 36 Curt Schumm – legnicki twórca „obrazów świetlnych“ i kronikarz. Zdjęcia z Legnicy i okolic, gór Kaczawskich i Karkonoszy
2007 Tom 37 Powiat ziemski Legnica na Dolnym Śląsku. Krajobraz i miejscowości
2008 Tom 38 Powiat ziemski Legnica na Dolnym Śląsku w obrazach, na zdjęciach, pocztówkach i rysunkach
2009 Tom 39 300 lat Akademii Rycerskiej w Legnicy, sympozjum które odbyło się na Bergische Universität Wuppertal
2010 Tom 40 Hans Zuchhold – poeta i nauczyciel, szkice o jego życiu
2011 Tom 41 Legnica i jej powiat ziemski 1944
2012 Tom 42 Legnica w toku swego rozwoju od początków aż do współczesności. Przedruk z roku 1905
2013 Tom 43 Legnicka historia miasta od jej początków aż do końca okresu urzędowania Oertela (1242-1912)
2014 Tom 44 praktyczny informator "Legnica od AZ" Peter Winkler
     
  Poza tym ukazały się: Legnickie Pole 1241 – 1991. Trzy wykłady z okazji 21spotkania partnerskiego w dniach 15. - 17.06.1990 roku w Wuppertal
     
    Księga pamiątkowa dolnośląskiej 18dywizji pancernej i piechoty grenadierów. Rozmieszczenie w czasie pokoju Legnica (porucznik w stanie spoczynku. E. Mohr)
Do góry
Podgląd wydruku