Legnickie Stowarzyszenie Historyczne – stowarzyszenie zarejestrowane

Uwaga: ze skutkiem od 9 lutego 2018 r. Nastąpiła likwidacja „Historische Gesellschaft Liegnitz".

Zadania

W nawiązaniu do założonego w roku 1904 w Legnicy „Stowarzyszenia Historycznego i Starożytności“ w maju roku 1970 ukonstytuowało się w Wuppertal pod przewodnictwem dr Wernera Elsnera „Legnickie Stowarzyszenie Historyczne“ Postawiło ono sobie za cel, naukowe opracowanie historii miasta i księstwa Legnicy jak też jego dolnośląskiego otoczenia by w ten sposób pielęgnować jego znaczenie pod względem historycznym i kulturalnym. Na pierwszego przewodniczącego wybrany został dawniejszy burmistrz Legnicy Hans Horstmann. W roku 1972 funkcję tę objął prof. dr Otto-Hermann Paetzold, który wypełniał to zadanie z ogromnym osobistym zaangażowaniem aż do swej przedwczesnej śmierci, która nastąpiła 21.04.1989 roku. Jego następcą został Zygmunt Freiherr von Zedlitz, który sprawował ten urząd do końca istnienia w 2018 roku.

Publikacje

Pierwsze tomy "Przyczynki do Dziejów Legnicy"
Pierwsze tomy "Przyczynki do Dziejów Legnicy"

Wypełniając swe zadania statutowe Stowarzyszenie wydaje rocznie jeden tom z serii: „Przyczynki do Dziejów Legnicy“, który wręczany jest jako roczny podarunek jego członkom i doręczany jest całemu szeregowi bibliotek oraz innych instytucji naukowych, jak też zbywany jest w wolnym handlu.  Już w roku 1971 jako pierwszy tom mogła być wydana przez dr Wernera Elsnera „Historia miasta Legnicy w latach 1242 - 1912". Rok po roku pojawiały się kolejne publikacje, które wyszczególnione są w tabeli. Ostatni tom z numerem 45 jest przedrukiem historii miasta Liegnitzera zespołu nr 7

 

Przegląd publikacji Legnickiego Stowarzyszenia Historycznego

Do góry

Projekty

Kramy śledziowe na rynku w Legnicy
Kramy śledziowe na rynku w Legnicy

Stowarzyszenie przeprowadzało przez wiele lat cykle wykładów towarzyszące ogólnoniemieckim spotkaniom Ślązaków w Hanowerze i Norymberdze. Rosnące koszty wynajmu sal wymusiły zakończenie tych wykładów. Oprócz tego był organizowany szereg dalszych  wykładów z przeźroczami lub bez na tematy historyczne w Niemczech i w Polsce. Większość projektów wynikała  ze współpracy z Federalną Grupą Legnica i Legnickimi Zbiorami Wuppertal. Projekty te  były przeprowadzane w Niemczech i w Polsce. W roku 1975 można było z pomocą Polskiej Misji Handlowej w Koloni zaoferować jednotygodniową podróż studyjną na Dolny Śląsk zatytułowaną "Ochrona i konserwacja zabytków", na którą zgłosiło się około 90 członków Towarzystwa. Podróż została przeprowadzona przy pomocy dwóch autobusów. Okazała się ona pod każdym względem wielkim sukcesem i może być określona jako "przełamanie lodów". Szczególnie należy zaakcentować odrestaurowanie barokowej fontanny Neptuna ("Gabeljürge") na legnickiej starówce we współpracy z władzami miasta Legnica w roku 1993, która została sfinansowana po połowie ze składek członków Legnickiego Stowarzyszenia Historycznego i Republiki Federalnej Niemiec. Ten Projekt przyczynił się istotnie do uatrakcyjnienia stosunków z (demokratycznymi  teraz) władzami miasta Legnica i do przygotowania partnerstwa miast z miastem Wuppertal.

Stan 12.02.2018

Do góry

Dane kontaktowe

Proszę skorzystać z opcji kontaktowych dla Bundesgruppe Liegnitz e.V.

Schließen