Legnicka Gazeta Ojczyźniana

Zadania

Legnicki List Ojczyźniany
Legnicki List Ojczyźniany 1949 - 1994

 

Głównym zadaniem Legnickiej Gazety Ojczyźnianej jest podtrzymać połączenie rozproszonych  mieszkańców dawnej Legnicy żyjących na terenie Niemiec jak i tych żyjących zagranicą oraz przekazać interesujące tematy dla nich. 

Historia

Wydanie maj / czerwiec 2012
Wydanie maj / czerwiec 2012

Ucieczka i wypędzenie rozerwali często międzyludzkie kontakty wśród rodzin, krewnych i przyjaciół. Za pomocą listów, ustnych wiadomości, podróży, o ile takie były możliwe starano się nawiązać kontakty. Szczególnie skutecznym środkiem przekazu wiadomości okazał się w pierwszym okresie tak zwane listy łańcuchowe, które zostały przekazane od jednego odbiorcy do następnego. 

W marcu 1949 roku ukazał się pierwszy raz „Liegnitzer Heimatbrief” (Legnicki List Ojczyźniany), który został rozesłany przez G.Weber z Lorch/Wuertt. W krótkich odstępach nastąpiły dalsze wydania. Kiedy pierwsze cztery wydania były w formacie listowym, piąte wydanie było już w formacie DIN-A4. Od czerwca 1950 roku Legnickie List Ojczyźniany był regularnie dwa razy w miesiącu dostarczony czytelnikom. 

Legnicki List Ojczyźniany wypełniał aktualne potrzeby informacyjne o Legnicy. Na początku dużym zainteresowanie cieszyły się informację o miejscu pobytu dawnych Legniczan. Również dużym pobytem cieszyły się wiadomości o spotkaniach rodaków. Naturalnie, chciał każdy wiedzieć co się działo w Legnicy. Z początkiem wypłat odszkodowań za mienie pozostawione pojawiało się wiele pytań, na które Legnicki List Ojczyźniany udzielał odpowiedzi. W końcu otworzyło się szerokie pole kulturalnych tradycji Legnicy i Śląska, które często porównywane jest z teraźniejszością i podtrzymane w gazecie przy życiu. 

Z powstaniem Grupy Federalnej Legnica, podjęciem opiekuńczych stosunków miasta Wuppertal nad niemieckimi mieszkańcami Legnicy, powstaniem Historycznego Towarzystwa Legnica oraz założeniem Legnickich Zbiorów Wuppertal Legnicki List Ojczyźniany otrzymał dalsze zadania do opracowania. Gazeta przez dziesiątki lat, aż do dnia dzisiejszego prowadzi to gruntownie w wyważony sposób. 

 

Wartość media informacyjnego cieszy się dużym zainteresowaniem, co pokazali mieszkańcy Niemiec środkowych i Legnicy, którzy pierwszy raz mogli przeczytać Legnicki List Ojczyźniany, ale również z tego, że od 63 lat gazeta jest oficjalnym organem prasowym Grupy Federalnej Legnica i jest zamówiona i czytana dużą ilość przyjaciół ojczyzny z Legnicy i Lubina. 

Krótka chronologia Funkcjonowania LHB (Legnicki List Ojczyźniany) i opinie o nich.

01.03.1949 Stworzenie gazety przez G. Weber, równocześnie wydawca oraz redaktor.
01.10.1984 Prawa wydawnicze G. Weber na Wydawnictwo H.Preussler

Przez umowę spadkową przejmuję Federalna Grupa Legniczan wszystkie prawa i obowiązki oraz przenosi zadania redakcyjne na Towarzystwo Wydawnicze Henske-Neuman
09.04.1994 Z inicjatywy Pana Henske zostaje zmieniona nazwa gazety z „Liegnitzer Heimatbrief” na „Liegnitzer Heimatblatt”
26.07.2003 Towarzystwo Wydawnicze Henske-Neumann wypowiada swoją działalność redakcyjną dla Legnickiej Gazety Ojczyźnianej z powodu zawansowego wieku.
17.07.2004 Pani Tordis-Almut Ridder przejmuje wakujące zadania redakcyjne
Do góry

znak firmowy wydawcy
Liegnitz/
Lübener Heimatblattes

Liegnitzer Heimatblatt,
Zeitung der Niederschlesier mit Lübener Heimatblatt

* Gründungsherausgeberin (†) Gerda Weber .

Herausgeber und Verleger:

Bundesgruppe Liegnitz – Stadt – und Land e.V.Redaktion:


Liegnitz Stadt und Land
ViSdP  Klaus Rudolph,
Stockhauser Str. 30,

59872 Meschede,

Tel. 0291 51375
E-Mail DL5DP[at]gmx[dot]de

Heinrich Kudoweh
Albrecht-Dürer-Straße 56

40699 Erkrath

Tel.: 02 11 / 24 33 13
Fax: 02 11 / 24 33 13

im Auftrage redaktionelle Arbeiten und Ausführungen:

Henrich Media GmbH
Heerstraße 5

58540 Meinerzhagen

z.Hd. Frau Jeanine Feiler

E -Mail: jeanine.feiler[at]henrich[dot]media
Tel.: 0 23 54 / 77 99 22
Fax: 0 23 54 / 77 99 78


Redaktion Liegnitz, Stadt und Land

Heinrich Kudoweh
Albrecht-Dürer-Straße 56

40699 Erkrath

Tel.: 02 11 / 24 33 13
Fax: 02 11 / 24 33 13


Redaktion Lüben

Siegfried Bräunlein
Eigenheimstraße 1

90427 Nürnberg

Tel.: 0911/301811
E-Mail:  sigi.braeunlein[at]kabelmail[dot]de

Lektorat Liegnitz

Heinrich Kudoweh
Albrecht-Dürer-Straße 56

40699 Erkrath

Tel.: 02 11 / 24 33 13
Fax: 02 11 / 24 33 13

Adressänderungen, Bestellungen, Beitragszahlungen

Friedemann Rojahn, Verwaltung für Vereine
Friedrichstr. 95/POB 34

10117 Berlin

Tel:  030 30830309
Fax: 030 30877607
E-Mail: mail[at]fro[dot]de

Bezugspreis:

Jahrespreis: 23,52 €
Einzelpreis: 3,92 €

Schließen