This site uses cookies... Read more

Herb Legnicy

Legnicka Gazeta Ojczyźniana

Zadania

Legnicki List Ojczyźniany
Legnicki List Ojczyźniany 1949 - 1994

 

Głównym zadaniem Legnickiej Gazety Ojczyźnianej jest podtrzymać połączenie rozproszonych  mieszkańców dawnej Legnicy żyjących na terenie Niemiec jak i tych żyjących zagranicą oraz przekazać interesujące tematy dla nich. 

Historia

Wydanie maj / czerwiec 2012
Wydanie maj / czerwiec 2012

Ucieczka i wypędzenie rozerwali często międzyludzkie kontakty wśród rodzin, krewnych i przyjaciół. Za pomocą listów, ustnych wiadomości, podróży, o ile takie były możliwe starano się nawiązać kontakty. Szczególnie skutecznym środkiem przekazu wiadomości okazał się w pierwszym okresie tak zwane listy łańcuchowe, które zostały przekazane od jednego odbiorcy do następnego. 

W marcu 1949 roku ukazał się pierwszy raz „Liegnitzer Heimatbrief” (Legnicki List Ojczyźniany), który został rozesłany przez G.Weber z Lorch/Wuertt. W krótkich odstępach nastąpiły dalsze wydania. Kiedy pierwsze cztery wydania były w formacie listowym, piąte wydanie było już w formacie DIN-A4. Od czerwca 1950 roku Legnickie List Ojczyźniany był regularnie dwa razy w miesiącu dostarczony czytelnikom. 

Legnicki List Ojczyźniany wypełniał aktualne potrzeby informacyjne o Legnicy. Na początku dużym zainteresowanie cieszyły się informację o miejscu pobytu dawnych Legniczan. Również dużym pobytem cieszyły się wiadomości o spotkaniach rodaków. Naturalnie, chciał każdy wiedzieć co się działo w Legnicy. Z początkiem wypłat odszkodowań za mienie pozostawione pojawiało się wiele pytań, na które Legnicki List Ojczyźniany udzielał odpowiedzi. W końcu otworzyło się szerokie pole kulturalnych tradycji Legnicy i Śląska, które często porównywane jest z teraźniejszością i podtrzymane w gazecie przy życiu. 

Z powstaniem Grupy Federalnej Legnica, podjęciem opiekuńczych stosunków miasta Wuppertal nad niemieckimi mieszkańcami Legnicy, powstaniem Historycznego Towarzystwa Legnica oraz założeniem Legnickich Zbiorów Wuppertal Legnicki List Ojczyźniany otrzymał dalsze zadania do opracowania. Gazeta przez dziesiątki lat, aż do dnia dzisiejszego prowadzi to gruntownie w wyważony sposób. 

 

Wartość media informacyjnego cieszy się dużym zainteresowaniem, co pokazali mieszkańcy Niemiec środkowych i Legnicy, którzy pierwszy raz mogli przeczytać Legnicki List Ojczyźniany, ale również z tego, że od 63 lat gazeta jest oficjalnym organem prasowym Grupy Federalnej Legnica i jest zamówiona i czytana dużą ilość przyjaciół ojczyzny z Legnicy i Lubina. 

Krótka chronologia Funkcjonowania LHB (Legnicki List Ojczyźniany) i opinie o nich.

01.03.1949 Stworzenie gazety przez G. Weber, równocześnie wydawca oraz redaktor.
01.10.1984 Prawa wydawnicze G. Weber na Wydawnictwo H.Preussler

Przez umowę spadkową przejmuję Federalna Grupa Legniczan wszystkie prawa i obowiązki oraz przenosi zadania redakcyjne na Towarzystwo Wydawnicze Henske-Neuman
09.04.1994 Z inicjatywy Pana Henske zostaje zmieniona nazwa gazety z „Liegnitzer Heimatbrief” na „Liegnitzer Heimatblatt”
26.07.2003 Towarzystwo Wydawnicze Henske-Neumann wypowiada swoją działalność redakcyjną dla Legnickiej Gazety Ojczyźnianej z powodu zawansowego wieku.
17.07.2004 Pani Tordis-Almut Ridder przejmuje wakujące zadania redakcyjne
Do góry
Podgląd wydruku