This site uses cookies... Read more

Herb Legnicy

Theodor Blätterbauer – jego działalność w Legnicy

Ratusz w Legnicy
Ratusz w Legnicy

Kto zna rysunki legnickiego artysty Teodora Blätterbauera albo chciałby je poznać, z pewnością będzie mieć pragnienie by dowiedzieć się czegoś bliższego o jego twórczości w Legnicy. Oprócz podanej niżej krótkiej biografii także w następnych odcinkach będą informacje na ten temat.

Theodor Bernard Rudolf Blätterbauer urodził się w Bolesławcu w dniu 24 grudnia 1823 roku jako jedyny syn kupca artykułów kolonialnych Johannesa Norberta Blätterbauera i jego małżonki Doroty z domu Seidel. On musiał się nauczyć rzemiosła introligatorskiego, wyruszył jednak po okresie swej ochotniczej służby wojskowej na wojaże. Mając 25 lat, w roku 1849, osiedlił się jako artysta malarz w Głogowie.

1 kwietnia 1854 roku Blätterbauer znalazł zatrudnienie akademicki nauczyciel rysunku na Królewskiej Pruskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy. Dodatkowo prowadził wykłady w Królewskiej Prowincjonalnej Szkole Rzemiosła i w związanej z nią Rzemieślniczej Szkole Dokształcającej przy placu Klasztornym.

17 kwietnia 1854 roku poślubił rówieśniczkę, młodo owdowiałą córkę głogowskiego właściciela hotelu Petermanna (Hotel "Zum Tschammerhof"), panią Baumert, która miała już dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa. Jego żona poznała go jako szeregowca Landwehry w Głogowie, który po ogólnej mobilizacji był czasowo zakwaterowany w okazałym hotelu. Tuż po weselu młoda para z dwojgiem dzieci zajęła w Legnicy mieszkanie na drugim piętrze gospody "Hamburger Hof".

Zamek w Legnicy
Zamek w Legnicy

Jako wysoce uzdolniony malarz (malarz artysta i portrecista) jak też rysownik (rysunki architektury widoki miast i krajobrazów, obrazy olejne, akwarele, rysunki kaligraficzne) i ilustrator (drzeworyty i staloryty) był on zarówno wyśmienitym pedagogiem jak i nauczycielem rysunku.  Także jeśli chodzi o nadzorowanie swojej pracy, na przykład przy wytwarzaniu stalorytu, był Blätterbauer bardzo pilny. W celu przygotowania druku ilustracji musiały być jego rysunki w wówczas ogólnie przyjętym procesie graficznym być wygrawerowane na płycie warstwowej (Stapelplatte). W czasie tego procesu był on co zrozumiałe zdany stale na jakiegoś rytownika w stali, który podejmował się wykonania, i w ten sposób musiał mu najczęściej "patrzeć na palce", tzn. dokładnie kontrolować przełożenie swojej pracy na płytę. Jego rytownikiem w stali był w pierwszym rzędzie niejaki Huber, po którym nastąpili G. Pommer i H.G. Brinkmann.

Kiedy 4 kwietnia 1860 roku zezwolono na rozbiórkę murów miejskich i dzieło zniszczenia rozpoczęło się zimą 1860/61 na odcinku "Brama Furty" - "Brama Złotoryjska", pedagog zaprotestował publicznie przy pomocy własnych karykatur i wierszy. Zaraz też wydobył swój ołówek, aby wszystko uchwycić "w obrazie", kiedy w roku 1865 została zburzona najpiękniejsza z naszych wież bramnych, Złotoryjska, częściowo z powodu zagrożenia zawaleniem, a częściowo z uwagi na komunikację.

W roku 1866 Blätterbauer wraz z żoną i pasierbem zachorowali na cholerę, przezwyciężył ją jednak wspólnie ze swą rodziną.

Th. Blätterbauer – karykatura zaprzyjaźnionego malarza
Th. Blätterbauer – karykatura zaprzyjaźnionego malarza

Jeszcze za życia mógł wystawić niektóre ze swych dzieł. Tak więc na przykład Legnickie Stowarzyszenie Artystów zorganizowało od 3 do 10 października 1897 roku wystawę jego dzieł w budynku szkolnym przy placu Słowiańskim. Blätterbauer był artystą w pełnym znaczeniu tego słowa. Wykonana przez zaprzyjaźnionego malarza jego karykatura uwydatnia to szczególnie. 16 marca 1898 roku nadano mu tytuł profesora.

Do góry
Podgląd wydruku