This site uses cookies... Read more

Herb Legnicy

Zbiory legnickie Wuppertal

Założonie i Zadania

Siedziba Zbiorów Legnickich Wuppertal od 20.09.1980 do 22.04.2009
Siedziba Zbiorów Legnickich Wuppertal od 20.09.1980 do 22.04.2009

Już wkrótce po nawiązaniu stosunków partnerskich pomiędzy miastem Wuppertal i wypędzonymi ze swej małej ojczyzny Legniczanami w roku 1952 zaczęli oni gromadzić w Wuppertal przedmioty mające znaczenie dla ich miasta rodzinnego Legnicy. Były one przechowywane w jednym z pomieszczeń ratusza. Nie było jednak możliwości aby je wystawiać lub udostępnić do opracowań naukowych.  Po intensywnych staraniach Zarządu Grupy Federalnej Legnica i Komitetu do Spraw Partnerstwa, przy wsparciu ówczesnego nadburmistrza Gottfrieda Gurlanda, Rada miasta Wuppertal zaaprobowała w dniu 5 marca 1979 roku bezczynszowe umieszczenie Zbiorów Legnickich na jednej kondygnacji jednego z obu odtworzonych klasycystycznych "Domów Haspela" w Wuppertal-Unterbarmen. Zbiory Legnickie Wuppertal mogły zostać uroczyście udostępnione w dniu 20 września 1980 roku.  One są wkładem do zachowania kulturalnego dziedzictwa rodzinnego miasta Legnica i jej otoczenia i spełniają w ten sposób zawarte statucie zlecenie Federalnej Grupy Legnica.

Organizacja

Siedziba Legnickich Zbiorów Wuppertal od 22.04.2009 do dzisiaj
Siedziba Legnickich Zbiorów Wuppertal od 22.04.2009 do dzisiaj

Podmiotem odpowiedzialnym za Zbiory Legnickie Wuppertal są Grupa Federalna Legnica łącznie z. Legnickim Stowarzyszeniem Historycznym i miastem partnerskim Wuppertal. Kierownictwo i zadania praktyczne są wynikiem działania Grupy Roboczej na której przewodniczącego wybrany został dr Gerhard Kaske. Opieka nad zbiorami spoczywa w rękach pana Heinricha Kudoweh. Grupa Robocza wspierana jest przez krąg doradczy. Niezbędne środki uiszczane są przez podmioty odpowiedzialne a także pochodzą z dobrowolnych datków.

Do góry

Gromadzone obiekty

Zbiór zawiera przedmioty pochodzące z miasta Legnicy, bądź mające z nim związek, a także dotyczące niegdysiejszego Księstwa Legnickiego od epoki kamiennej aż do  20 wieku, między innymi urny narzędzia wykonane z kamienia, pierścienie i sprzęty z epoki brązu, dokumenty, pieczęcie i monety z okresu piastowskiego, miedzioryty i staloryty począwszy od wieku 16, kroniki miejskie i pisma urzędowe począwszy od wieku 18, fotografie i inne przedmioty z wieku 20. Zbiór specjalny dysponuje gabinetem figur cynowych z dioramami dotyczącymi historii Legnicy a także gabinetem strojów pochodzących z terenów górskich Dolnego Śląska.

Do góry
Podgląd wydruku